วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินได้ทางการโอนเงิน ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM
โดยเมื่อทำการสั่งซื้อ เมื่อเว็บตอบกลับคุณจะได้รับแจ้งเลขที่บัญชีจากทางเว็บ  เมื่อสั่งซื้อสำเร็จ
จะมีe-mailล์แจ้งเตือนว่าคุณได้สั่งซื้อสำเร็จแล้ว  ตามe-mail ที่คุณได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ